Direct marketing

DEFINITIE

Direct marketing is een vorm van gespecialiseerde marketing, die door middel van directe communicatiemedia (correspondentie, mailings, catalogi, telefoon, e-mail, online) een structurele duurzame relatie organiseert en onderhoudt tussen aanbieders en afnemers. Essentieel daarbij is het opwekken van meetbare respons en meetbare verkoop tegen meetbare kosten.

OMSCHRIJVING

Direct marketing heeft als doel een duurzame en directe relatie te verwezenlijken tussen een aanbieder en zijn klanten. Een direct relatie wil zeggen: zonder tussenschakels. De klant reageert dus direct op het contact van de leverancier, waarbij gebruik wordt gemaakt van directe communicatie en directe distributie.

Partijen spelen continu op elkaar in en relaties ontwikkelen en verdiepen zich. Dit kan gerealiseerd worden door het analyseren van koopgedrag en interesses van de doelgroep en door deze klantinformatie te gebruiken bij marketingactiviteiten.

De specifieke kenmerken van direct marketing zijn:

  • directe relaties
  • meetbare reactie
  • gesegmenteerde afnemers
  • marketing databases

Het begrip databasemarketing verwijst naar het marketingproces op basis van een database. Direct marketing is een vorm van database marketing, maar databasemarketing is meer omvattend dan direct marketing, want er wordt bij databasemarketing geen onderscheid gemaakt tussen direct klantcontact en indirect klantcontact.

Ook het begrip een-op-een marketing heeft overeenkomsten met direct marketing. Beide communiceren namelijk direct met klanten. Het verschil is echter dat bij direct marketing een aanbod geldt voor iedereen en het relevanter is dat de response en resultaten meetbaar zijn. Bij one-to-one marketing wordt ook de propositie zoveel mogelijk aangepast aan de behoeften en wensen van de klant. Er wordt dus per klant een specifiek aanbod gedaan.