Privacy Policy

Ruud Verduin

Ik verwerk persoonsgegevens van websitebezoekers, (potentiële) klanten en andere relaties om je te helpen zo goed mogelijk je doelstellingen te realiseren.

In dit privacy statement leg ik uit waarom en op welke manier ik je persoonsgegevens verwerk.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van mijn producten of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Dat kan dan gaan om de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, functie, organisatie- of bedrijfsnaam, locatiegegevens, voorkeuren, interesses, toestemmingen (opt-ins) voor communicatie, gegevens over je activiteiten op mijn websites, gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen, internetbrowser, apparaattype, IP-adres, cookie ID, social ID, overige persoonsgegevens die je in correspondentie of telefonisch hebt verstrekt.

Als je gebruik maakt van mijn diensten op het gebied van recruitment & interim verwerk ik ook de persoonsgegevens die je voor dat doel hebt verstrekt, zoals je cv, opleidingsgegevens, salarisgegevens, geboortedatum en je foto.

Waarom ik je persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om aanvragen voor informatie, diensten of producten af te kunnen handelen;
 • Om je te informeren over diensten of producten die je eerder hebt afgenomen en over wijzigingen (zoals updates) daarin;
 • Om je te kunnen bereiken ten behoeve van de facturering en incassering van bestelde producten en afgenomen diensten;
 • Om informatie en ons aanbod van producten en diensten op mijn websites, in nieuwsbrieven, in telefoongesprekken en andere vormen van communicatie af te stemmen op je voorkeuren;
 • Om een persoonlijke profielpagina voor je aan te maken nadat je je hebt geregistreerd;
 • Om nieuwe opdrachten en opdrachtgevers te werven (marketing);
 • Om mijn dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door het analyseren van klikgedrag op de website om te zien welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn;
 • Om je uit te nodigen voor onderzoeken of evenementen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik maak gebruik van geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (ik dus) tussen zit, ofwel: marketing automation op basis van je persoonlijke klantprofiel.

Momenteel gebruik ik hiervoor de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wishpond, Hey Oliver.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld.

Als je je hebt aangemeld voor bepaalde informatie zoals nieuwsbrieven: zolang je je niet uitschrijft of op een andere manier aangeeft vergeten te willen worden.

Als ik contact met je heb gehad: ik bewaar je gegevens maximaal 26 maanden na de laatste interactie.

Als je onze diensten of producten afneemt: ik bewaar je gegevens voor administratieve doeleinden tot maximaal 5 jaar na het einde van de overeenkomst.

Gegevens over je activiteiten op mijn websites, gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen en internetbrowser en apparaat type worden door Google geanonimiseerd bewaard voor een standaardperiode van 26 maanden.

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Ik verwerk jouw gegevens op basis van de onderstaande rechtsgronden:

 • Het uitvoeren van een wettelijke verplichting.
 • Het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst.
 • Met jouw toestemming.
 • Het uitvoeren van het gerechtvaardigd (marketing)belang: om de service te leveren waar je om vraagt, om (potentiële) klanten beter te leren kennen, en mijn aanbod af te stemmen op de wensen van mijn doelgroep.

Wil je meer weten over de afweging die ik bij het gerechtvaardigd belang maak dan kan je contact met me opnemen via .

Beveiliging

Ik neem de bescherming van je (persoons-)gegevens serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een bericht naar .

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de uitvoering van mijn dienstverlening schakel ik in voorkomende gevallen andere dienstverleners in, zoals leveranciers van (cloud, saas) software. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Zij gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met mijn opdracht. Met deze verwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als bij mijzelf. Ik blijf daarbij verantwoordelijk voor het waarborgen van jouw privacy.

Soms ben ik wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zal ik jouw gegevens alleen aan derden verstrekken als ik daarvoor jouw toestemming heb gekregen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik he geen intentie om gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens en dergelijke. Wel verwerk ik een type bijzondere persoonsgegeven, namelijk geslacht en etniciteit als die af te leiden is uit een foto die ik van jou heb opgeslagen. Geslacht verwerk ik om je waar gewenst aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Etniciteit verwerk ik v

Ook foto’s worden gezien als een bijzonder persoonsgegeven, aangezien daar etniciteit van kan worden afgeleid. Ik gebruik foto’s onder meer bij het opstellen van een persoonlijk kandidaatprofiel in het kader van mijn recruitment & interim services. Als je een foto aan mij verstrekt, bijvoorbeeld in jouw cv, of toestemming geeft om jouw publieke profiel op bijvoorbeeld Linkedin te gebruiken waar jouw foto deel van uitmaakt, dan geef je me daarmee toestemming om jouw foto te verwerken .

Links

Op mijn websites zijn verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Ik ben niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Je rechten

Onder de AVG heb je een aantal rechten. Ik doe mij uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het me dan weten!

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens ik van jou verwerk. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom ik die gegevens verwerk.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat ik verkeerde gegevens van jou heb? Laat het me dan weten, dan pas ik het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die ik van jou heb laten verwijderen. Het kan zijn dat ik voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens toch nog wel moet blijven verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat ik jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerk, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zal ik die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere dienstverlener. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met me op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. In elk van de door of namens mij geautomatiseerd verzonden e-mails staat een link om je uit te schrijven. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met me opnemen.
 • Klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens: Denk je dat ik niet handel in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan hoor ik dat graag. Kom je er met mij niet uit dan kun je ook een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens via dit formulier.

Wil je dat ik de persoonsgegevens die ik over jou in mijn computerbestanden geregistreerd heb staan naar jou stuur, corrigeer, overdraag of volledig verwijder, stuur dan jouw verzoek naar  of per post naar het onderstaande adres:

Ruud Verduin
T.a.v. Functionaris Gegevensbeheer
Orteliuslaan 5
3528 BA Utrecht

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar en schrijf op de kopie de datum en de tekst “AVG-verzoek aan Ruud Verduin“. Dit ter bescherming van je privacy en om te zorgen dat de kopie niet gebruikt kan worden voor andere doeleinden.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Vragen

Neem gerust contact met me op indien je vragen hebt over mijn privacybeleid.

Ruud Verduin
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Orteliuslaan 5
3528 BA Utrecht

Of stuur een e-mail naar .

Functionaris gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Smart Connections ben ik vooralsnog zelf. Ik ben te bereiken via of 030-2209797.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een van mijn websites wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Ik gebruik cookies op mijn websites. Dit doe ik om mijn dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in het privacy statement.

Volgens de wet mag i cookies op jouw apparaat opslaan als ze benodigd zijn voor een goede werking van de website, bijvoorbeeld dat jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Voor alle andere soorten cookies heb ik jouw toestemming nodig. Die toestemming vraag ik je op het moment dat je onze website bezoekt.

Welke soorten cookies gebruik ik

Mijn websites maken gebruik van verschillende soorten cookies. Ik vind het belangrijk dat je weet welke cookies mijn websites inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. Ik wil graag zowel je privacy als de gebruiksvriendelijkheid van de website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via mijn websites en voor welke doeleinden.

Ik maak gebruik van verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies.
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website, zoals navigatie binnen de website. Zij zorgen dat de website optimaal functioneert.
 • Statistische cookies
  Deze cookies helpen ons om te begrijpen hoe je de website gebruikt zodat ik deze kan verbeteren. Alle informatie die met deze cookies verzameld wordt is anoniem.
 • Analytische cookies.
  Ik verzamel geanonimiseerd gegevens over surfgedrag. Zo kan ik zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.
 • Marketing cookies
  Deze cookies worden gebruikt om je te volgen wanneer je vanuit mijn website andere websites bezoekt of mijn website bezoekt vanuit een andere website. Het doel van deze cookies is om je specifiek voor jou gerichte aanbiedingen te kunnen doen.

Je kunt via cookiechecker.nl precies nakijken welke cookies deze website gebruikt.

Cookies derden

Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op mijn pagina’s worden weergegeven.

Via Google Analytics worden cookies geplaatst die je surfgedrag bijhouden zodat ik een goed beeld heb van het aantal en het soort bezoekers. Hiervoor heb ik een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Om je privacy te waarborgen heb ik Google Analytics zo ingesteld dat deze de laatste acht cijfers van je IP-adres maskeert. Verder staat ‘gegevens delen’ uitgezet en maak ik geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Informatie over het privacybeleid van Google kun je vinden op https://policies.google.com/privacy.

Sociale media cookies

Op mijn websites kunnen functies (buttons) staan om webpagina’s te ‘liken’ of te delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instragram, Twitter, Google+ en LinkedIn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies die van deze social media afkomstig zijn.

Als je gebruikt maakt van deze functionaliteit dan kunnen er permanente en tracking cookies worden geplaatst. Ik heb daar geen invloed op en verwijs je naar de privacyverklaringen van de betreffende partijen.

Op mijn websites kan ik gebruik maken van content vanuit andere bronnen. Denk hierbij aan Slideshare-presentaties en YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de social media buttons kan hierbij gebruik gemaakt worden van cookies. Wat de betreffende partijen met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Ik heb hier geen controle over.

Door gebruik te maken van de betreffende functionaliteiten op onze website geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Cookies weigeren of verwijderen

Je kunt je volledig afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle cookies die eerder zijn opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen. Hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op een van de onderstaande links om direct naar de handleiding van die specifieke browser te gaan.

Wijzigingen

Ik kan dit privacy & cookie statement van tijd tot tijd wijzigen en zal op de website dan een update plaatsen. Deze versie is aangepast op 22 maart 2020.