Voorwaarden

Presentaties of advieswerk 

Voor presentaties en advieswerkzaamheden gelden andere voorwaarden. Je ontvangt deze bij het aangaan van een overeenkomst. Wil je het al eerder weten? Vraag me er gerust naar.

 

Aansprakelijkheid

Ik ben aansprakelijk voor alle tekortkomingen in de uitvoering van onze overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden in redelijkheid mag worden vertrouwd. De details vind je in onze overeenkomst en in de specifieke voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

 

Intellectueel eigendom

Als je mij inhuurt voor een presentaties dan ontvang je daarvan een handout. In mijn coaching, workshops en advieswerk gebruik ik methoden, technieken en modellen. Alle rechten met betrekking tot de inhoud van mijn presentaties en de in workshops of advieswerk gebruikte methoden, technieken en modellen blijven mijn eigendom. Je mag ze binnen je organisatie gebruiken voor het doel dat we hebben afgesproken.

 

Honorarium

Het verschuldigde honorarium en de van toepassing zijnde kosten staan in de offerte en/of overeenkomst aangegeven. Alle honoraria en vergoedingen zijn exclusief btw.

 

Annuleren

Het kan natuurlijk voorkomen dat onze afspraak niet door kan gaan. Als je die ruim voor aanvang annuleert, dan is er niks aan de hand. Bij annulering binnen een maand voor aanvang van de werkzaamheden breng ik annuleringskosten in rekening. De reden hiervoor is dat ik de betreffende tijd voor je heb gereserveerd en wellicht ook al werkzaamheden ter voorbereiding heb uitgevoerd. De annuleringskosten liggen tussen de 25 en 100% van de met de uitvoering van de werkzaamheden gemoeide som. Hoe later je annuleert hoe hoger het annuleringspercentage.